ESEMÉNYNAPTÁR

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

szgyf_banner.jpg
szgyf_somogy_banner.jpg

3.1.3. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Dátum/hely

Ellenőrző szerv, hatóság

Ellenőrzés tárgya

Megállapítások, hiányosságok

Megtett intézkedések

 
 

2016.02.08-2016.02.26

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály

Bér- és létszámgazdálkodás ellenőrzése

Gazdálkodási tevékenységre vonatkozóan is (bér- és létszámgazdálkodás, költségvetés tervezés, előirányzatok módosítása folyamatának leírása, felelősségi és információs szintek és kapcsolatok, irányítási és ellenőrzési folyamatok) alakítsák ki az ellenőrzési nyomvonalat.

Az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata megtörtént abban a gazdálkodási tevékenységre vonatkozóan is (bér- és létszámgazdálkodás, költségvetés tervezés, előirányzatok módosítása folyamatának leírása, felelősségi és információs szintek és kapcsolatok, irányítási és ellenőrzési folyamatok rögzítésre kerültek).

 

2016.04.25-2016.05.28

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály

A gazdálkodási jogkörök érvényesülésének ellenőrzése

A pénztári – és banki bizonylatok mellékletét képező alapdokumentumokon (számlákon) a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak – az arra jogosult személy(ek) általi – teljesítésének igazolása minden esetben történjen meg. A munkafolyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát fokozzák (érvényesítő részéről).

 Az utalványrendeleten utalványozásra minden esetben az ellenjegyzés megtörténte után kerüljön sor. Gondoskodjanak az intézményi ellenjegyző helyettesítéséről, a jogkör gyakorlásáról összeférhetetlenség, akadályoztatás, illetve tartós távollét esetére, élve az írásbeli felhatalmazás lehetőségével.

 

 

A pénztári – és banki bizonylatok mellékletét képező alapdokumentumokon (számlákon) a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak – az arra jogosult személy(ek) általi – teljesítésének igazolása minden esetben megtörténik, mely az érvényesítés során ellenőrzésre kerül.

Az utalványrendeleten utalványozásra minden esetben az ellenjegyzés megtörténte után kerül sor.

Az ellenjegyző helyettesítésére a jogszabályi feltételeknek megfelelő személy került kijelölésre

 

 

7/1. sz. táblázat A 2016-2017. évekre vonatkozóan hány alkalommal, mely intézmények esetében került sor fenntartói ellenőrzésre
Megye Intézmény megnevezése Intézmény címe Fenntartói ellenőrzés időpontja Fenntartói ellenőrzés indoka Fenntartói ellenőrzés eredménye alapján szükségesség vált intézkedés rövid leírása Fenntartói ellenőrzés eredménye
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.02. 8-02.26 Intézmény bér- és létszámgazdálkodása Ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata megtörtént, abban a gazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan is a felelősségi és információs szintek, kapcsolatok, irányítási és ellenőrzési folyamatok rögzítésre kerültek Ellenőrzési nyomvonal csak az ellátottakra vonatkozó tevékenységekre lett kialakítva, az intézmény gazdálkodási tevékenységeire, mint bér és létszámgazdálkodás nem. 
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016. február 9. fenntartói ellenőrzés Intézményvezető részére javasolt 2017 évre az anyagok áttekintése. Munkavállalók személyi anyagában hiányosságok.
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.02.16 segesdi telephely fenntartói ellenőrzés Házirend felülvizsgálata, aktualizálása 2017 évben. Házirendben az étkezési idők nem a gyakorlatnak megfelelően szerepelnek.
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016. április 5. Székhely, segesdi,szabási telephely célellenőrzés rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedésekről és a jelentés rendjéről Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel  
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.április 06. Magas Cédrus szopciális otthoni telephely, Fehér Akács szociális otthoni telephely célellenőrzés rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedésekről és a jelentés rendjéről Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel  
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.04.26-05.28. A gazdálkodási jogkörök érvényesülésének vizsgálata A teljesigazolás minden esetben megtörténjen, fokozottan az érvényesítőnek figyelni szükséges. Számlákon néhány esetben hiányzott a teljesítésigazolás. 
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.05.11 Magas Cédrus szociális otthoni telephely szakmai ellenőrzés Továbbképzési terv bővítése megtörtént, szabadságok javítását a részlegvezető elvégezte, az intézményvezető 2017 évi ellenőrzési ütemtervében tervezi a személyi anyagok áttekintését Továbbképzési terv kiegészítése-költségekkel, azok viselésével kapcsolatban,
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.05.23-07.14 A kötelezettségvállalások és azok nyilvántartásba vétele, BVOP beszerzés hatálya alá tartozó beszerzések vizsgálata Beszerzési szabályzat aktualizálva Beszerzési szabályzatban a jogszabályi változások nem kerültek frissítésre.
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.07.06 Ellátotti költőpénzkezelés A szabályzat módosítása a javaslat szerint 2017 évre ütemezve.A munkaköri leírások aktuális felülvizsgálata során a vásárlással kapcsolatos feladatok rögzítésre kerülnekA költőpénzkezelést végző munkatárs ápolói feladatokat is végez, így munkaköri leírást módosítani nem szükséges Ellátotti pénzkezelési szabályzatban” nem került rögzítésre, hogy milyen időszakonként kerül felülvizsgálatra.A mentálhigiénés munkatársak munkaköri leírása nem tartalmazza a vásárlásokkal kapcsolatos feladatokat.
Költőpénzkezelést végző ápoló munkaköri leírásának felülvizsgálata, hogy abban a ténylegesen végzett feladatok kerüljenek rögzítésre.
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.07.08-09.02 Élelmezési tevékenység vizsgálata A belső szabályzatban foglaltak szerint az étlapok minden érintett által aláírásra kerülnek.Ellenőrzési nyomvonal elkészült. Belső szabályzatban foglaltak szerint az intézményvezetőnek és a gazdasági részlegvezetőnek az aláírása az étlapokról hiányzott.Ellenőrzési nyomvonal nem tartalmazza az élelmezési tevékenység folyamatára kiterjedő, valamint azokkal összefüggő ellenőrzési pontokat. 
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016.09.19-10.26 Gépjármű üzemeltetés vizsgálata Menetleveleken az érkezés időpontja megjelenítésre kerül.Menetleveleken minden állomás megjelenítése.A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje kidolgozásra került. Menetlevélen több esetben hiányzott az érkezés időpontja.Néhány esetben eltérés volt az útvonaltervező által kalkulált kilométerek a menetlevélen feltüntetett távolságok között.Az Intézményi Szabálytalanságok kezelése szabályzatának jogszabályi háttere aktualizálásra szorul
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016. november 22.Fehér Akác szociális otthoni telephely, Kálmáncsa fenntartói ellenőrzés Fejlesztési tervek részletesebb kidolgozása a fél éves értékelés és felmérést követően.Az egyéni esetkezelés részletesebb, személyre szabott dokumentálása Egyéni fejlesztési tervek nem kellően részletesek.Egyéni esetkezelés dokumentációban a havonkénti bejegyzések nem kellően részletesek
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2016. november 30 szabási telephely fenntartói ellenőrzés Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot  
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2017.02.10-2017.05.18 Beszerzés és termék értékesítés szabályozása A textilszövés és a műszaki textiláru alapanyag beszerzés esetén, amennyiben annak értéke várhatóan meghaladja a 200.000,- Ft-ot három szállítói árajánlat beszerzése szükséges.Az Önköltségszámítás Szabályzatban a szociális foglalkoztatásban előállított termékek önköltségszámításának módszere feltüntetésre kerül. Az Intézmény textilszövés és a műszaki textiláru alapanyag beszerzés esetén – ha az alkalmanként meghaladja a 200.000,- Ft-ot – kérjen három szállítói ajánlatot.Az Önköltségszámítási Szabályzatban rögzítsék a ténylegesen alkalmazott önköltségszámítás módszerét.
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2017.05.17-06.23 Nem rendszeres személyi juttatások teljesítése, jogszerűsége,dokumentáltsága .S.-né jubileumi jutalmát korrigálni szükséges, a különbözet elutalására intézkedem.M.J.-né, és C.L.J.-né közlekedési költségtérítése a következő havi számfejtésre korrigálásra kerül.„ A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit megállapító 50/1999.(XI.3.)EüM rendelet”-ben foglaltak alapján belső szabályozás kerül elkészítésre, melyben rögzítésre kerül a napi munka idejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használók éleslátást biztosító szemüveg költségek megtérítésének feltétele és módja. K.S.-né jubileumi jutalmát korrigálják, és a különbözetet utalják el.M.J.-né és C.L.J.-né közlekedési költségtérítését korrigálják.Az Intézmény térítse meg a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg költségeit a napi munka idejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használó munkavállalók számára, így eleget téve „A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit megállapító 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet” előírásainak, valamint alakítsa ki az annak alkalmazásához kapcsolódó szabályokat.
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2017.09.11-10.20 Bizonylati rend és okmányfegyelem Minden egyes kifizetés esetében az érvényesítésnek meg kell előzni a pénzügyi ellenjegyzés és az utalványozás időpontját.A tévesen kiszámított útiköltségtérítéseket a következő havi.A Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatát és azok mellékleteit kell használni a gyakorlatban.számfejtésnél korrigálni kell Az érvényesítés minden esetben előzze meg a pénzügyi ellenjegyzés és utalványozás időpontját.A tévesen kiszámított útiköltségtérítéseket (2017/X00196,2017/X00234) korrigálja az.A selejtezési javaslatok tekintetében a Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatát, annak függelékét, és a gyakorlat tartalmát hozzák összhangba. intézmény.
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2017.02.08. székhely szakmai ellenőrzés Nem talált hiányosságot  
Somogy Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562 Segesd, Kossuth u.1. 2017.02.08. segesdi telephely szakmai ellenőrzés Nem talált hiányosságot