ESEMÉNYNAPTÁR

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

szgyf_banner.jpg
szgyf_somogy_banner.jpg

3.1.3. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Dátum/hely

Ellenőrző szerv, hatóság

Ellenőrzés tárgya

Megállapítások, hiányosságok

Megtett intézkedések

 
 

2016.02.08-2016.02.26

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály

Bér- és létszámgazdálkodás ellenőrzése

Gazdálkodási tevékenységre vonatkozóan is (bér- és létszámgazdálkodás, költségvetés tervezés, előirányzatok módosítása folyamatának leírása, felelősségi és információs szintek és kapcsolatok, irányítási és ellenőrzési folyamatok) alakítsák ki az ellenőrzési nyomvonalat.

Az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata megtörtént abban a gazdálkodási tevékenységre vonatkozóan is (bér- és létszámgazdálkodás, költségvetés tervezés, előirányzatok módosítása folyamatának leírása, felelősségi és információs szintek és kapcsolatok, irányítási és ellenőrzési folyamatok rögzítésre kerültek).

 

2016.04.25-2016.05.28

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály

A gazdálkodási jogkörök érvényesülésének ellenőrzése

A pénztári – és banki bizonylatok mellékletét képező alapdokumentumokon (számlákon) a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak – az arra jogosult személy(ek) általi – teljesítésének igazolása minden esetben történjen meg. A munkafolyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát fokozzák (érvényesítő részéről).

 Az utalványrendeleten utalványozásra minden esetben az ellenjegyzés megtörténte után kerüljön sor. Gondoskodjanak az intézményi ellenjegyző helyettesítéséről, a jogkör gyakorlásáról összeférhetetlenség, akadályoztatás, illetve tartós távollét esetére, élve az írásbeli felhatalmazás lehetőségével.

 

 

A pénztári – és banki bizonylatok mellékletét képező alapdokumentumokon (számlákon) a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak – az arra jogosult személy(ek) általi – teljesítésének igazolása minden esetben megtörténik, mely az érvényesítés során ellenőrzésre kerül.

Az utalványrendeleten utalványozásra minden esetben az ellenjegyzés megtörténte után kerül sor.

Az ellenjegyző helyettesítésére a jogszabályi feltételeknek megfelelő személy került kijelölésre