ESEMÉNYNAPTÁR

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

szgyf_banner.jpg
szgyf_somogy_banner.jpg

 3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Dátum/hely

Ellenőrző szerv, hatóság

Ellenőrzés tárgya

Megállapítások, hiányosságok

Megtett intézkedések

 
 

2016.03.07 Kőkút

Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

Szociális foglalkoztatás

Nem volt hiányosság

Nincs

 

2016.03.08 Kálmáncsa

Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

Szociális foglalkoztatás

Nem volt hiányosság

Nincs

 

2016.03.17 Szabás

Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

Szociális foglalkoztatás

Nem volt hiányosság.

Nincs

 

2016.03.17 Kőkút

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság

Nem volt hiányosság.

Nincs

 

    2016.03.17

      Szabás

Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

Intézmény szakmai ellenőrzés

Nem volt hiányosság

Nincs

 

   2016.03.24

      Szabás

Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Ápolásszakmai ellenőrzés

Nem volt hiányosság

Nincs

 

   2016.03.24

     Szabás

Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Komplex átfogó közegészségügyi –járványügyi ellenőrzés

Nem volt hiányosság

Nincs

 

   2016.04.06

     Segesd, Kossuth u.1, József A.u.2

Somogy Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés

A „B” épület emeleti folyosóján szekrényeket helyeztek el a lakók személyes tárgyaival. Az „A” épület II. emeletén  a folyosó É-i oldalán elhelyezett beépített szekrényekkel szemben asztalok és székek kerültek elhelyezésre. Az I.emeleti asztalsor hossza, melyet mobil asztalok egészítenek ki, meghaladja az asztalsorral szemközti terasz falfelületének vonalát. A földszinten a folyosón asztalokat helyeztek el székekkel. Ezen hiányosság ellentétes a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §. (1) bekezdésben foglaltakkal.

 A hiányosságok megszüntetésre kerültek.

 

   2016.04.21

   Kálmáncsa

Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

 Kézhigiénés vizsgálat, valamint az esetlegesen előforduló MKSA ill. Clostr.diff megbetegedések

Nem volt hiányosság 

 

 

   2016.05.05

  Kálmáncsa

Somogy Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés

Az intézmény épületei villamos hálózatának tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.                                                      Az intézmény területén lévő 2 darab, 5 köbméteres propán-bután tartály 3 évenként esedékes villámvédelmi felülvizsgálatáról érvényes jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.

 A hiányosságok pótlása megtörtént.

 

  2016.05.19.

 Segesd, Kossuth u.1.

Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Nagyatádi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Osztály

Élelmiszerbiztonsági ellenőrzés

Nem volt hiányosság

 

 

  2016.07.08

      Kőkút

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Telepegészségügyi ellenőrzés

 Nem volt hiányosság

 

 

2016.08.02

   Segesd

Somogy Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tűzvédelmi hatósági utóellenőrzés

A közlekedőkön a tárolási szabályokat betartják . A tűzvédelmi hiányosságokat megszüntették.

 

 

2016.08.02

   Segesd

Somogy Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Foglalkoztató, foglalkoztatási engedélyezési eljárásával kapcsolatosan helyszíni szemle

Nem volt hiányosság.

Nincs

 

 

 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája   -  2017.
Dátum/hely Ellenőrző szerv,        hatóság Ellenőrzés tárgya Megállapítások, hiányosságok Megtett intézkedések
2017.02.10 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály "A beszerzés és termékértékesítés szabályossága a szociáliss foglalkoztatásban" 1. A textilszövés és a műszaki textiláru alapanyag beszerzés alkalmanként meghaladja a 200.000 Ft-ot, de nem kértek három szállítói árajánlatot                          1. A textilszövés és a műszaki textiláru alapanyag beszerzés esetén, amennyiben annak értéke várhatóan meghaladja a 200.000 Ft -ot három szállítói árajánlat beszerzése szükséges.
2.A szociális foglalkoztaásban előállított termékre vonatkozó önkötség- számítás csak az alap- és segédanyagok értékét tartalmazza. 2. Az Önkötségszámítás Szabályzatban a szociá- lis foglalkoztatásban előállított termékek önköltségszámításának módszere feltüntetésre kerül
2017.03.21              Kőkút Somogy Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés Hiányosság nem volt Nincs
2017.04.19   Segesd Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Helyszíni ellenőrzés az egészségügyi szolgálta- tás gyakorlásának álta- lánosfeltételeiről, vala- mint a működési enge- délyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet 9. §- ban foglaltak alapján belgyógyászat akma járóbeteg szakellátás (szakmakód: 0100) vonatkozásásban Hiányosság nem volt Nincs
2017.06.08    Szabás Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság Hiányosság nem volt Nincs
2017.06.08  Segesd Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság Hiányosság nem volt Nincs
2017.06.15   Kálmáncsa Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság Hiányosság nem volt Nincs
2017.06.15    Kőkút Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság Hiányosság nem volt Nincs
2017.06.23  Segesd Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály "A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatai, teljesítése, jogszerűsége, dokumentáltsága" 1. K.S.-né jubileumi jutalmát 2015.01.24-én tévesen számfejtették, mivel ahhoz nem az aktuális, hanem az azt megelőző évi illetményt vették alapul. K.S.-né jubileumi jutalmát korrigálni szükséges, a különbözet elutalására intézkedem.
2. A belső ellenőrzés két esetben (M.J.-né,C.L.J.-né) talált 86%-os előírástól eltérő 100 %- os bérlet költségtérítést,melyek tévesen lettek számfejtve. M.J.-né, és C:L:J.-né közlekedési költségtérítése a következő havi számfejtésre korrigálásra kerül.
3.Az intézmény nem té- ríti a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító sze- müveg költségeit a napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rend- szeresen képernyős eszközt használó mun- kavállalók számára, így nem tesz eleget "A képernyő előtti munka-  végzés minimális egész- ségügyi és biztonsági követelmányeit megállapító 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet" előírásainak. "A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelmé- nyeit megállapító 50/1999.(XI.3.)EüM ren- delet"-ben foglaltak alapján belső szabályozás kerül elkészítésre, melyben rögzítésre kerül a napi munka idejében lega- lább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt hasz- nálók éleslátást biztosító szemüveg költségek megtérítésé- nek feltétele és módja.
4. Az intézmény nem tett eleget az Szja. Tv. Előírásainak, azaz a kifizetői adó fizetési kö- telezettségének a magáncékú telefonhasz- nálat, valamint a kedvezményes szolgál- tatásnak minősülő ked- vezményes dolgozói étkezések után. A magáncélú telefon- használat, valamint a kedvezményes szolgál- tatásnak minősülő kedvezményes dolgozói étkezések után az Szja. Tv. Előírásainak megfelelően a kifizetői adó kötelezettségnek, valamint a pótlólagos adóbevallási kötelezettségnek eleget kell tenni.
5. A jubileumi jutalmak, és a közlekedési költsé- gtérítések megállapítá- sánál nem működtek megfelelően a kontroll- tevékeynségek. A kontroll tevékenységet a mai nem rendszeres kifize- tésekre ki kell terjesz- teni, különösen ajubileumi jutalmak és a közlekedési költség térítések tekintetében.
2017.06.30.  Segesd Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály "A gépjármű üzemeltetés vizsgálata" Az intézmény a BKR. Változása,illetve a szabályzatok frissítésének időszerűsége miatt  készítse el a "szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét", valamint az "integrrált kockázatkezelés eljárásrendjét" a korábbi Szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének és Kockázatkezelési szabályzatának átdolgozásával. Az intézmény a BKR. Változása,illetve a szabályzatok frissítésének időszerűsége miatt  el kell készíteni a "szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét", valamint az "integrrált kockázatkezelés eljárásrendjét" a korábbi Szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének és Kockázatkezelési szabályzatának átdolgozásával.
2017.06.29 Kámáncsa Somogy Megyei Rendőr-Főkapitány- ság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály Fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendészeti ellenőrzése Hiányosság nem volt Nincs
2017.09.11  Segesd Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési Főosztály "Bizonylati rend és okmányfegyelem" Hat esetben az érvénye- sítés aláírása későbbi volt, mint a pénzügyi ellenjegyzés, és az utalványozás dátuma. Minden egyes kifizetés esetében az érvényesítésnek meg kell előzni a pénzügyi ellenjegyzés és az utalványozás időpontját.
      Kettő esetben tévesen számolták ki az utiköltség-térítést. A tévesen kiszámított utiköltségtérítéseket a következő havi számfej- tésnél korrigálni kell.
      A Felesleges vagyontár- gyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat előírása a ja- vaslati jegyzék minta, valamint a gyakorlat nem felelt meg egymásnak. A Felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatát és azok mellékleteit kell használni a gyakorlatban.