Gondviselés Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye

Intézményünk

( Segesd ) Az intézmény székhelye

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthonának székhelyintézménye az egykori Széchenyi kastélyban működik. Az intézmény 1953. január 1.-én nyitotta meg a kapuit. Első lakói a felszámolt kaposvári szegényházból érkeztek. Kezdetben a volt Széchenyi kastélyt vehette birtokba a 37 fő ellátott, kiknek száma 1955-ben a Budapestről érkezett hadirokkantakkal 76 főre bővült. 1963. június 1.-től az intézmény részlegeként a volt Ferences rendi kolostorban, a József Attila utcában 60 fő TBC-ben szenvedő beteg ellátását kezdték meg, később középsúlyos-, illetve súlyos értelmi fogyatékosok kaptak elhelyezést itt. 1986. augusztus 20-án került átadásra a kastély mellett alakított új épületszárny, ahol a kastélyépületi elhelyezésnél modernebb részleget alakították ki, melyben 50 fő időskorú korszerű körülmények közé, kettő ágyas szobákba kerül elhelyezésre.
1998. október 6-án Szabás községben a volt Tallián kastélyban új részleggel bővült az intézmény, ahol 50 fő szenvedélybeteg rehabilitációja kezdődött meg. 2002-ben jelentős beruházások történtek, melyek keretében megvalósult az akadálymentesítés, a lift kialakítása, a fűtés korszerűsítése és modern fürdőhelyiségek létrehozása. A 2004. februárjában végbement szerkezeti átalakítást követően a kastélyépületben létrehozott új társalgóhelyiség és az épület általános festése, felújítása az itt élő 100 fő szenvedélybeteg további kényelmét szolgálta. Az intézményhez tartozó 29 hektáros park lehetőséget nyújt az ellátottak foglalkoztatására, ahol az ápolókkal, gondozókkal közösen végzik az aktuális feladatokat. 2004. májusában, intézményünk ősparkja a „Somogy Kincse Park” kitüntető címet kapta, melynek megvalósításában aktívan részt vettek az ellátottak és a dolgozók is egyaránt. Segesden az elhelyezés különböző alapterületű és lélekszámú szobákban történik az ellátotti igényeknek és az épület adottságainak megfelelően. Az intézmény alapvető feladata, hogy ellátottjainknak olyan feltételeket teremtsünk, amely mellett a normális, egészséges életvitelük biztosított, s a szabadságuk és a személyiségi jogaik maradéktalanul érvényesülnek. A szociális otthoni gondozás olyan komplex tevékenység, amely biztosítja az otthonban élő, élettani állapotuknál fogva sérülékeny emberek káros hatások következményeitől való megóvását és pótolja számukra a családi otthont. A gondozás magában foglalja az ellátottak korának és egészségi állapotának megfelelő korszerű fizikai és egészségügyi ellátást, a lelki gondozás, valamint a foglalkoztatást, a célszerű és hasznos tevékenységek megszervezését. Ezen feladatok teljesítése team-munka, az intézmény szakmai csoportjainak együttműködésén alapszik. Itt a napi, apró örömök jelentik a sikert, melyet a lakók arcán egy-egy mosoly, az ünnepek meghitt hangulata jelez számunkra.
Honlapunk mottójául azért választottam Freud szavait, mert munkatársaimra és ellátottjainkra nézve is irányt mutatónak látom. Tudom, hogyha a segítségre szoruló ember megkapja a számára szükséges szeretetet, erőt, elfogadást és nyugalmat, akkor a szociális otthonban is élhet vidám, boldog, hasznos és teljes életet, sőt lehetőséget kaphat az újrakezdésre.
2011. januárjától a fenntartó Somogy Megyei, a szociális otthonok integrációjáról döntött, ennek következtében a kálmáncsai és a Kőkút-gyöngyöspusztai telephellyel bővült az intézmény.

( Szabás ) Szenvedélybetegek rehabilitációs részlege

A Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthona Szenvedélybetegek rehabilitációs részlege Szabás községben, a volt Tallián kastély épületében került kialakításra.
1840 körül építette a kúriát Tallián János, amelyet fia, Tallián Dénes felújíttatott 1901-1903 között. 1919-ben a báró örökös nélkül meghalt. A II. világháború után a báróné a kúria egyik szobájában maradhatott 1949-ben bekövetkezett haláláig. A háború utáni években egy ideig üresen állt, majd magtárként és levéltárként működött.
1955 tavaszán víz és szennyvízhálózatot építettek, majd az épületben megnyitották a Somogy Megyei Tanács VB kórházának III. számú kihelyezett Belgyógyászati Utókezelő Osztályát. Ebben az időben elsősorban gyomor- és nyombélfekélyes betegek utókezelése történt itt.
Az 1960-as években jelentősen változott, korszerűsödött a gyógykezelés. Ebben az időben combtöröttek, cukorbetegek, rosszindulatú daganatos betegek, krónikus alkoholisták, májzsugoros betegek, érelmeszesedéses demenciában szenvedőket kezeltek.
1976 után jelentős felújítást végeztek, a működési feltételeken javítottak. Aszfaltoztak, betonutat építettek, a kályhás fűtést központi fűtésre cserélték, a hírközlést korszerűsítették.
Közel 1,5 éves felújítás után a jelenlegi rehabilitációs részleg 1998. október 6-tól várja a gyógyulni vágyó szenvedélybetegeket.
A részleg zöldövezetben helyezkedik el, gyönyörű, rendezett park veszi körül a kastély épületét. Az 50 fő ellátott részére, 16 lakószoba áll rendelkezésre, amelyek 2 - 3 - 4 ágyasak. Modern fürdőszobák, tágas társalgók, kulturáltan berendezett ebédlők, jól felszerelt foglalkoztató helyiségek biztosítják a megfelelő környezetet. Az intézményt a lakók által készített kézimunkák, gobelinek és festmények díszítik. A kastély alagsorában kialakított imaszoba lehetőséget biztosít, hogy mindenki szabadon gyakorolhassa vallását.

( Kálmáncsa ) Fehér Akác Szociális Otthoni telephely

A kálmáncsai Fehér Akác Szociális Otthoni telephely Somogy megye egyik legrégebben működő intézménye. 1946. júniusában a Hadirokkantak Országos Nemzeti Szövetségének Főcsoportja 40 férőhellyel, mint hadirokkant otthon létesítette az intézményt a volt Széchenyi vadászkastélyban. 1954. évtől az intézmény Barcs Járási Szociális Otthon lett minden fejlesztés nélkül 65 férőhellyel. A férőhelyek számának emelését az elhelyezésre várók nagy száma tette szükségessé; ez ugyan enyhített az ellátatlanok számának gondján, ugyanakkor az ellátás, gondozás munkáját megnehezítette, zsúfolttá váltak a lakószobák. 1972. évtől tartozik az intézmény megyei irányírás és felügyelet alá. 1980-ban került sor 10 férőhely fejlesztésére a volt igazgatói szolgálati lakásból. 1990-ben az új konyha épület átadását követően a felszabaduló helyiségekből (irodaépület, főzőkonyha, élelmezési raktár) 20 férőhely fejlesztésére került sor, így az engedélyezett férőhelyek száma 2005. szeptemberében már 95 fő volt. A 2003-tól 2005-ig végzett belső átalakítások eredményeként 5 férőhely fejlesztését hagyta jóvá – az intézmény és a fenntartó megyei kezdeményezésére – a Somogy Megyei közigazgatási Hivatal. A Hivatal 5-672/2005. számú határozatával határozatlan idejű működési engedélyt adott az intézménynek. A telephely így 100 férőhelyen gondoskodik időskorúakról, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről.

( Kőkút - Gyöngyöspuszta ) Magas Cédrus Szociális Otthoni telephely

Egy 1703-as összeírás szerint az otthon jelenlegi területén kastély állt, amely ekkor Széchenyi György tulajdona volt. 1733-ban a Lengyel családé, majd a gróf Festetics család déghi ágáé lett egészen az államosításig. A szociális otthonnak helyt adó jelenlegi kastélyépület 1900-ban épült. A Festetics család címere ma is megtalálható Intézményünk tornyának nyugati falán. A grófi kastély és az épületek egy része l947-től állami tulajdonba kerültek és iskolaként, csendőrszállásként majd mezőgazdasági szövetkezetként funkcionáltak. 1966. novemberétől a kastély a szükséges átalakítások után idősek otthonaként működött. 1974-ben új épületszárny kialakítására került sor, így a férőhelyek száma 190-re módosult, s az ellátottak köre szenvedélybetegekkel és hajléktalan személyekkel bővült. 1974-ben készült el a szilárd burkolatú bekötőút, megkönnyítve ezzel az otthonban élők és dolgozók életét. 1982-ben az egykori iskola épületében 20 személy részesülhetett az átlagosnál jobb színvonalú ellátásban, így a férőhelyek száma 1982-ben elérte a jelenlegi 210 főt. 2006-ban került átadásra az intézmény területén egy szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, amely az önállóbb életkörülmények biztosításával az alkoholbetegek társadalmi beilleszkedését segíti elő. A lakóotthon minden szempontból modern, ízlésesen berendezett, jól felszerelt, önellátásra alkalmas helyet biztosít 12 fő alkoholbetegségéből gyógyulni vágyónak ahhoz, hogy a sikeres rehabilitáció végén újra megtalálják helyüket a társadalomban.
A rehabilitáció sikeres megvalósítása érdekében 2006-ban kialakításra került egy foglalkoztató helyiség. A munkarehabilitáció keretében szabás-varrás, szövés, asztalosipari tevékenységek végezhetők.
2006 nyarán elkezdődött az intézmény nyílászáróinak cseréje, fűtésrendszerének korszerűsítése. A folyosók új burkolatot kaptak, a szobák felújítása folyamatosan történik.

Szolgáltatásaink

A Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona a megye legnagyobb bentlakásos szociális intézménye, amely teljes körű ellátást nyújt az életkoruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére. Az intézmény fenntartója a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A szociális otthon alaptevékenysége időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek és hajléktalanok ápolása gondozása, valamint rehabilitációs ellátása. Otthonunkban összesen 710 ellátott él. A Segesd, Kossuth u. 1. sz. alatti címen található központi intézmény mellett négy telephelyen gondoskodunk az ellátottakról az alábbi arányok szerint. A segesdi kastélyépületben 270 időskorú és szenvedélybeteg, a zárda épületében 80 fő fogyatékkal élő ellátott él. A szabási telephelyen 50 fő szenvedélybeteg vehet részt komplex rehabilitációban. A Magas Cédrus Szociális Otthoni telephely munkatársai 100 időskorú, 78 szenvedélybeteg és 10 hajléktalan személy ápolását gondozását végzik, még emellett Gyöngyöspusztán részesül rehabilitációs célú ellátásban 10 hajléktalan és 12 szenvedélybeteg ellátott. Intézményeinket több hektáros rendezett, szép parkok veszik körül, amelyet az intézmények lakói és dolgozói gondoznak. Az intézmények konyhakertjeiben a munkához kedvet érző ellátottak kedvükre kertészkedhetnek.
Munkatársaink az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő, személyre szabott ápolási, gondozási és mentálhigiénés feladatokat látnak el. Szakdolgozóink gondoskodnak az ellátottak napi szükségleteiről, nyugalmuk és pihenésük biztosításáról. A mentálhigiénés csoport munkatársai a lelki problémák megelőzése és kezelése érdekében magas színvonalon nyújtanak foglalkoztatási lehetőséget az otthonokban élőknek.
Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes, tehát az elhelyezés az ellátást igénylő, illetve annak törvényes képviselőjének kérelmére történik.
Az elhelyezési kérelmet az erre használatos formanyomtatványon az intézmény igazgatójához kell benyújtani. (Elhelyezési lehetőségekről az „Elhelyezési lehetőségek” menüpont alatt olvashat bővebben.)

Munkatársaink az intézményi elhelyezést megelőzően előgondozás keretében tájékozódnak a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről. Az előgondozás során szakdolgozóink az otthonában vagy tartózkodási helyén keresik fel a kérelmezőt, így lehetőségünk nyílik a családtagokkal való megismerkedésre is. Az előgondozás során a kérelmező részletes tájékoztatást kap az otthon életéről, megismerkedhet az itt élők mindennapjaival és a házirenddel is. Igény szerint lehetőség van a személyes intézményi látogatásra, próbalakhatásra is.
A Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek ápolását, gondozását biztosítja, melynek keretében teljes körű ellátást nyújt. Ennek keretében lakhatást, legalább napi háromszori étkezést, szükség szerint ruházattal és textíliával történő ellátást, egészségügyi, mentális gondozást és foglalkoztatást biztosít. Az étkezés során lehetőség nyílik az egyedi egészségügyi problémák figyelembevételére (diabétesz, epebántalmak, lisztérzékenység, tejérzékenység, pépes diéta, stb.), s ennek megfelelő étrend igénylésére. Munkatársaink az ápolás, gondozás során kiemelt figyelmet fordítanak az ellátottak egészségi állapotára, speciális szükségleteire és személyiségének főbb vonásaira. Az otthon minden telephelyén állandó nővéri felügyelet és rendszeres orvosi kontroll szolgálja az ellátottak egészségi állapotának felügyeletét. Biztosítjuk továbbá az egészségügyi tanácsadást, a preventív szűréseket és az orvos által előírt vizsgálatok elvégzését. Intézményünkben háziorvosok és pszichiáter szakorvosok tartanak rendszeresen rendelést.
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzését a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk. A személyes ruházat és az ágynemű mosását, varrását saját mosodánk és varrodánk biztosítja. Az intézményben a hajvágást térítésmentes szolgáltatást.
Az otthonban rendszeresen szervezünk kulturális és szabadidős programokat, az igényeknek megfelelően kirándulásokon is részt vehetnek az ellátottak. Intézményünkben három társalgó helyiség szolgálja az ellátottak kikapcsolódását, közös programok megszervezését. Katolikus Szentmisét, Református Istentiszteletet rendszeresen látogathatnak lakóink az otthonban.
A pénzhasználatra nem képes ellátottak bevásárlásáról, pénzkezeléséről gazdasági nővérek gondoskodnak a pénzügyi szabályok betartásával.

Az intézményen belüli foglalkoztatás sokrétű, varrás, szövés, asztalos tevékenység, park-és kertgondozás, takarítás, konyhai kisegítő munkálatok végezhetők. A napi 4 óránál kevesebbet dolgozó ellátottak munkajutalomban részesülnek, aki viszont képes és szeretne is napi 4 óránál többet dolgozni, az a szociális foglalkoztatás keretében végezheti a felsorolt tevékenységeket. Szociális foglalkoztatás esetén ellátottjaink munkaszerződésen, illetve megállapodáson alapuló munkaviszonyt létesítenek az intézménnyel, s akár a mindenkori minimálbért is megkereshetik havonta.
A szenvedélybetegek rehabilitációs célú részlegén és lakóotthonában gyógyulni vágyó alkoholbetegek kapnak lehetőséget az önálló életre. A lakóotthoni elhelyezés feltétele az absztinencia vállalása mellett a rendszeres munkavégzés és a terápián való részvétel.
A szenvedélybetegek rehabilitációs célú részlegén és lakóotthonában a jogszabályokban előírtaknak megfelelően gyógyintézeti kezelést nem igénylő, foglalkoztatható szenvedélybetegek rehabilitálhatók. A rehabilitáció időtartama határozott idejű, maximum 3 + 2 év. Az ellátást igénybevevők a rehabilitáción keretén belül képzési-, munka jellegű- és terápiás foglalkoztatásban részesülnek. A komplex rehabilitáció az ellátottak önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja.
A sikeres gyógyulás feltétele a team munka, amelyhez meg kell teremtenünk a terápiás közösség kialakulásának, működésének feltételrendszerét.
A szenvedélybetegek rehabilitációja komplex tevékenység. A beutalt betegeket szükség szerint kezeli a belgyógyász, pszichiáter - addigtológus szakorvos. Az eredményes rehabilitáció érdekében különböző terápiák (szomatoterápia, pszichoterápia, szocioterápia, munkaterápia) kerültek kialakításra, melyek együttes hatásban érvényesülnek. Hatékony rehabilitációra csak akkor van esély, ha az ellátott érdekelt benne, és törekszik a magasabb fokú autonómia elérésre, valamint motivált a gyógyulásban. Fontos az ellátottak számára a képessé tevés és az erővel való felruházás, azért, hogy ismét a társadalom aktív tagjai lehessenek.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az smgondviseles.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.